Vem kan delta?

Sammanlagt ca 25 000 invånare i huvudstadsregionen har slumpmässigt valts ut från befolkningsdatasystemet för att delta i huvudstadsregionens välfärdsenkät. Endast den person vars namn anges på inbjudan till enkäten kan delta.

Varje svar är viktig

Varje utvald person är viktig för oss, för i den här undersökningen kan ingen i det slumpmässiga urvalet  ersättas med en annan. Varje respondent representerar också invånarna i det egna området i undersökningen. Även om det är frivilligt att svara, hoppas vi att så många som möjligt besvarar enkäten. Genom att svara säkerställer du att du och andra i en liknande livssituation samt era åsikter blir beaktade i de beslut som huvudstadsregionens städer tar om välfärden. Därför är det viktigt att många olika invånare i huvudstadsregionen deltar i undersökningen - i alla åldrar och livssituationer, ensamboende och familjer samt personer med olika utbildning och inkomstnivå.

Hur besvarar man enkäten?

Man kan besvara enkäten på webben eller med en pappersblankett. Alla i urvalet får ett brev per post med  koder för webbenkäten och pappersformuläret. Brevet innehåller det användarnamn som krävs för att besvara enkäten på webben. Besvara webbenkäten genom att logga in på internetadressen https://www.gallup.fi/pkskysely

Enkäten kan besvaras på fyra språk; finska, svenska, engelska och ryska. Språket på pappersformuläret följer uppgiften om modersmål som angetts till befolkningsdatasystemet. Om ett annat språk än finska, svenska, engelska eller ryska har angetts som modersmål i befolkningsdatasystemet, sänds formuläret på engelska. Genom att svara på webben kan du välja den mest lämpliga språkversionen.

På pappersblanketten finns anvisningar om hur man svarar och postar enkäten. Det kostar ingenting att returnera blanketten.

Hur lång tid tar det att svara och vad frågas i enkäten?

I enkäten finns ca 70 frågor som tar ungefär 30 minuter att besvara. Man kan ta en paus då man besvarar.  Frågorna i undersökningen är inte ett test för hur mycket man vet om temat. Med frågorna samlas information om det vardagliga livet, exempelvis livsstil, hälsa och hur man anlitar tjänster. Det är enkelt att svara. Frågorna gäller vardagliga saker som man kan få svar på endast genom att fråga dem som deltar i undersökningen. Var och en är expert på sitt eget liv.

Frågeformuläret skickas på nytt om det behövs

Vi väntar en tid på svaret varefter vi skickar en påminnelse om att besvara enkäten. Du behöver inte vara orolig om formuläret eller koderna försvinner.

Om du inte kan eller vill delta i undersökningen, vänligen meddela detta åt oss så tar vi bort dej från undersökningen och skickar inte mer post åt dej.

Det är tryggt att delta

Städerna i huvudstadsregionen är myndigheter som sparar och behandlar uppgifter konfidentiellt genom att iaktta sekretessbestämmelser och dataskyddslagen. Alla de som samlar in och behandlar uppgifter har tystnadsplikt. Webbenkäten har en skyddad kontakt, så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. En enskild respondent kan inte identifieras från svaren.

Register över behandling i Huvudstadsregionens välfärdsenkät och den registrerades rättigheter

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla är gemensamt personuppgiftsansvariga under den tid som forskningsprojektet samlar in uppgifter. Det finns ett register över behandling här.

Information om den registrerades rättigheter och anvisningar om hur man ber om att få granska eller rätta uppgifterna finns på städernas webbsidor. Den registrerade har rätt att kontakta vilken som helst av de personuppgiftsansvariga.

Helsingfors

Esbo

Vanda (på finska)

Grankulla

Mera information

Mer information om undersökningen får man genom att ringa eller mejla. Läs även de vanliga frågorna.

Infotelefon 09 310 36377 (vardagar kl. 9.30-11.30)

E-post: kaupunkitieto.kirjasto@hel.fi

Ansvarspersoner för undersökningen

Helsingfors: erikoistutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo (hanna.ahlgren-leinvuo@hel.fi)

Esbo: vt. tutkimusjohtaja Minna Joensuu (minna.joensuu@espoo.fi)

Vanda: tutkija Minna Mänty (minna.manty@vantaa.fi)

Grankulla: hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa (pilvi.kalliomaa@kauniainen.fi)