Kuka voi osallistua?

Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyyn on poimittu satunnaisesti yhteensä 25 000 pääkaupunkiseudun asukasta väestötietojärjestelmän tiedoista. Kyselyyn voivat osallistua vain henkilöt, joille kutsu kyselytutkimukseen on osoitettu.

Miten tutkimukseen vastataan?

Tutkimukseen voi vastata verkossa tai paperilomakkeella. Kaikki otokseen poimitut saavat postitse kirjeen, jossa on verkkokyselyn tunnukset ja paperilomake. Kirje sisältää verkkokyselyn vastaamisen tarvittavan käyttäjätunnuksen. Verkkokyselyyn vastataan kirjautumalla internetissä osoitteeseen: https://www.gallup.fi/pkskysely

Kyselyyn voi vastata neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Paperilomakkeen kieli on valittu otokseen poimitulle väestötietojärjestelmässä olevan äidinkielitiedon mukaan. Mikäli äidinkieleksi on väestötietojärjestelmässä merkitty jokin muu kieli kuin suomi, ruotsi, englanti tai venäjä, otokseen poimitulle on lähetetty englanninkielinen lomake. Vastaamalla verkossa voit itse valita sinulle sopivimman kieliversion.

Paperilomakkeessa on ohjeet vastaamiseen ja kyselyn postittamiseen. Palauttaminen on maksutonta.

Jokainen vastaus on tärkeä

Jokainen kyselyyn poimittu henkilö on meille tärkeä, sillä otostutkimuksessa yhtäkään otokseen poimittua henkilöä ei voi korvata toisella. Vaikka kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Vastaamalla voit varmistaa, että sinä ja muut vastaavassa elämäntilanteessa olevat ihmiset ja heidän näkemyksensä tulevat huomioiduksi pääkaupunkiseudun kaupunkien hyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa. Onkin tärkeää, että tutkimukseen osallistuu monenlaisia pääkaupunkiseudun asukkaita – kaikenikäisiä, eri elämäntilanteissa olevia, yksinasuvia ja perheitä sekä eri koulutustaustan ja tulotason omaavia.

Kauanko vastaaminen kestää ja mitä lomakkeessa kysytään?

Kyselyssä on noin 70 kysymystä, joihin vastaaminen vie aikaa noin 30 minuuttia. Vastaamisessa voi pitää taukoa. Tutkimuksen kysymykset eivät testaa tietämystä kysyttävistä aiheista. Kysymyksillä kerätään tietoa jokapäiväisestä arkielämästä, esimerkiksi elintavoista, terveydestä ja palveluiden käytöstä. Vastaaminen ei ole vaikeaa. Kysymykset koskevat arkisia asioita, joista saadaan tietoa vain kysymällä tutkimukseen osallistuvilta. He ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita.

Kyselylomake lähetetään tarvittaessa uudelleen

Odotamme vastausta tietyn ajan, minkä jälkeen lähetämme muistutuksen kyselyyn osallistumisesta. Ei siis tarvitse huolestua, jos lomake tai verkkotunnukset kyselyyn katoavat.

Mikäli et pysty tai halua osallistua tutkimukseen, ilmoita siitä meille, niin poistamme sinut tutkimuksen piiristä emmekä lähetä sinulle enää postia.

Osallistuminen on turvallista

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat viranomaistahoja, jotka säilyttävät ja käsittelevät tietoja luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia noudattaen. Kaikilla tietoja keräävillä ja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Verkkokyselyssä on suojattu yhteys, joten tiedot eivät vuoda asiattomille. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa tuloksista.

Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn rekisteriseloste ja rekisteröidyn oikeudet

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen toimivat tutkimushankkeen tiedonkeruuvaiheen aikana yhteisrekisterinpitäjinä (ks. Rekisteriseloste). 

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista sekä ohjeet tietojen tarkastuspyynnön ja oikaisupyynnön tekemiselle löytyvät kaupunkien tietosuojasivuilta:

Helsinki

Espoo

Vantaa

Kauniainen

Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus ottaa yhteys mihin tahansa rekisterinpitäjään.

Lisätietoa

Lisätietoa tutkimuksesta saa puhelimitse tai sähköpostitse. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Infopuhelin: 09 310 36377 (arkisin klo 9.30-11.30)

Sähköposti: kaupunkitieto.kirjasto@hel.fi

Tutkimuksen vastuuhenkilöt

Helsinki: erikoistutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo (hanna.ahlgren-leinvuo@hel.fi)

Espoo: vt. tutkimusjohtaja Minna Joensuu (minna.joensuu@espoo.fi)

Vantaa: tutkija Minna Mänty (minna.manty@vantaa.fi)

Kauniainen: hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa (pilvi.kalliomaa@kauniainen.fi)